top of page

KONSERVERING AV MOTORER ETC

Konservering utförs för att skydda motorn över vintern. Vi konserverar motorer, toaletter, vattenlås mm. Batterikontroll görs löpande under förvaringstiden.

Winter_Beige.png
Konservering av motorer: Amenities
bottom of page